BOURSE  
 
N: % 5   P : %15   K: %  0  - %  5 Zn  -----Np Gübre Çözeltisi

Yüksek oranda fosfor ve çinko ihtiva edenBOURSEun içerisinde % 5 N , % 15 P ve % 5 Zn bulunmaktadır.Bitki üretiminde çiçeklenme dönemlerinde kullanılması çok önemlidir. ÖzellikleBOURSEun Ph sının çok düşük olması içerisindeki bitki besin maddelerinin alınabilirliği açısından bir avantajdır.İçinde bulundurduğu yüksek oranlı çinko bitkide metabolik faaliyetlerde rol oynar, bazı enzimlerin aktivasyonunu sağlar. Bitkinin soğuğa dayanımını arttırır.Sürgün gelişimini destekler.

Uygulama dozu : Yapraktan 100 litre suya 200-300 cc dozunda veya dönüme 200-300 cc olarak uygulanır. Yağmurlama sistemi ile dönüme 2 litre uygulayınız. Damlamadan dönüme 1-2 litre uygulama yapınız.

N: 5 % P : 15% K: 0% - 5 Zn% -----Np Fertilizer Solution

Including high ratios of phosphorus and zinc, BOURSE has N: 5 % , P 15% , K 0% - 5 Zn% . It is very imported to use this product during embellishing periods in plant growing. Especially since Ph. of BOURSE is quite low; it is advantageous for plant nutrition takes. High ratio of zinc plays role in metabolic activities in plant. It enables activation of some enzymes. It increases resistance of plant against cold. It supports development of offshoot.
 
       
    KÖKSAL  
 
4.20.0-14 ZN

Bitkilerin kök gelişimini güçlendirmek üzere özel tasarlanmış ve üretilmiş olan ürünümüzün içeriğinde % 4 N , %20 P , %2 Fe , % 14 Zn bulunmaktadır.Özellikle fide dikimlerinde kullanılması çok önemlidir.Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümelerinin en önemli faktörü sağlıklı bir kök teşekkülüdür.Damlama sulama sistemi ile veya karıklara salma sulama sistemi ile topraktan uygulanır.Uygulaması : 100 litre suya 150 cc olarak uygulanır.Damlamadan 50 cc olarak uygulanır.

4.20.0-14 ZN

Specially designed and produced to strengthen root development of plants, the product includes KÖKSAL % 4 N , %20 P , %2 Fe , % 14 %. It is especially important to use in seedling plantings. It is the most important factors of health growing of plants and it is a rooting organization. It is applied from soil with dropping irrigation system or irrigation ditch system. 100 litre water 150 cc
 
       
    BORSAMİX COMBİ  
 
Türkçe

İz elementler, bitki bünyesinde eser miktarda bulunmalarına karşın, Sağlıklı bitki yetiştirme ve verimi arttırılmada büyük önem taşırlar. Bitki gelişiminde mutlak gerekli olan bu elementleri, dengeli olarak bünyesinde bulunduran BORSAMİX COMBİ ; tamamı suda çözünür formda %=0,5 B, % 1 Cu, % 6 Fe, % 2 Mn, ve %4 Zn ihtiva eder. Mikro elementlerde makro elementler kadar önem arz eder. Hangi besin elementi olursa olsun yeterli miktarda bulunmadığı takdirde, bitkinin normal büyümesi ve hayat evresini tamamlaması mümkün değildir. BORSAMİX COMBİ bitkilerin ihtiyaç duyduğu iz elementleri bünyesinde toplamıştır. Hastalıklara karşı direnci, çiçeklenmeyi, ürün dolgunluğunu ve homojenliği artırır.

Yapraktan 100 litre suya 80-100 gr uygulanır.Dönüme 80-100 cc olarak uygulanır.Damlamadan 500 gr olarak uygulayınız.

English

Trace elements are in enough amounts in plant but they are very important in Health plant growing and increasing productivity. Including these elements which are crucial in plant growing in balance, BORSAMİX COMBİ includes all water soluble %=0,5 B, % 1 Cu, % 6 Fe, % 2 Mn, ve %4 Zn Its micro elements are as important as macro elements. No matter which nutrition element it is, if it is not enough, it is not possible for the plant to complete its normal growing and life cycle. BORSAMİX COMBİ has brought the trace elements needed by plants together in its body. It increases resistance against diseases, product fullness and homogeneity.
 
       
    SECTİON  
 
Azotlu Gübre Çözeltisi

Organik madelerle güçlendirilmiş güçlü bir azot kaynagıdır.Bitkilerin gelişmesinde zayıflama görüldüğünde hem yapraktan hem de topraktan kullanılabilir.Hemen hemen bütün bitki desenlerinde kullanılabilir.Bilindiği gibi azotlu gübrelerin topraktan yıkanması ve kaybolması çok kolay olduğu için bitkiler genellikle azota ihtiyaç duyarlar. Azot noksanlı yaşlı yapraklarda kloroz ( sararma ) ile başlar eğer bu dönemde müdahale edilmezse genç yapraklara doğru kloroz ilerleyerek bitkinin bütün yaprakları sarı renk alır. Erken dönemde kullanılan SECTİON bu gibi sorunları tamamen ortadan kaldırır.

Yapraktan 100 litre suya 200-300 cc veya dönüme 200-300 cc olarak uygulayınız.Yağmurlama sistemleri ile dönüme 2 litre uygulayınız.Damlamadan 2-3 litre uygulayınız.

SECTİON Nitrogen Fertilizer Solution

It is a very strong nitrogen source strengthens by organic ingredients. When weakness is observed in the growth of plants, it may be used from leave and soil. It may be used in all plant patterns. As it is known since it is very easy for nitrogen fertilizers to be washed from soil and become extinct, plants generally need nitrogen. In old leaves lacked of nitrogen, green sickness starts and if it is not treated during this period, the disease progress through young leaves and all leaves of the plant become yellow.SECTİON used in early stage completely removes this problem.
 
       
    N 30  
 
Ph regulatörü

Organik maddelerle ve organik asitlerle güçlendirilmiş güçlü bir azot kaynagıdır.% 12,5 amonyum azotu % 12,5Nitrat azotu % 5 üre azotu içerir. Bitkilerin gelişmesinde zayıflama görüldüğünde hem yapraktan hem de topraktan kullanılabilir.Hemen hemen bütün bitki desenlerinde kullanılabilir.Bilindiği gibi azotlu gübrelerin topraktan yıkanması ve kaybolması çok kolay olduğu için bitkiler genellikle azota ihtiyaç duyarlar. Azot noksanlı yaşlı yapraklarda kloroz ( sararma ) ile başlar eğer bu dönemde müdahale edilmezse genç yapraklara doğru kloroz ilerleyerek bitkinin bütün yaprakları sarı renk alır. Erken dönemde kullanılan N 30 bu gibi sorunları tamamen ortadan kaldırır.

Yapraktan 100 litre suya 200-300 cc veya dönüme 250-300 cc olarak uygulayınız.Yağmurlamadan dönüme 2 litre olarak uygulayınız.Damlamadan dönüme 1-2 litre olarak uygulayınız.

Nitrogen Fertilizer Solution

It is a very strong nitrogen source strengthens by organic acid &organic ingredients. When weakness is observed in the growth of plants, it may be used from leave and soil. It may be used in all plant patterns. As it is known since it is very easy for nitrogen fertilizers to be washed from soil and become extinct, plants generally need nitrogen. In old leaves lacked of nitrogen, green sickness starts and if it is not treated during this period, the disease progress through young leaves and all leaves of the plant become yellow. N 30 used in early stage completely removes this problem.
 
       
    AGRI PLANT  
 
Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

Yapraktan ve damlamadan uygulanır. Bor ve amonyum azotu itiva eden güçlü bir kalsiyum dur. İçerisinde % 8 Nitrat azotu % 15 Ca , % 0,2 B ihtiva etmektedir.Kalsiyum noksanlığı görünen bitkiler tarafından çok hızlı bir şekilde alınır..Kalsiyum hücre zarı yapımında ve bitki bünyesinde protein ve karbonhidratların taşınımında görev alır. Köklerde emici tüy oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca çiçek burnu çürüklüğünün giderilmesini sağlar.

Uygulaması : 100 litre suya 250-300 cc yapraktan danlamadan ise 1 litre ile 2 litre uygulanır

Calcium Nitrate solution

It is only leaf and applied from soil. It is powerful calcium including boron and ammonium. It has % 8 Nitrate % 15 Ca , % 0,2 B within its composition. It is readily taken by plants which have calcium deficiency. Calcium is important in protein and carbohydrate carriage in cell membrane and plant body. It helps creation of sucking feathers on roots. Besides, it enables cure for blossom end rot. 100 lt water 250-300 cc drip fertigation 1 liter and 2 liter
 
       
    CALNİT CA 18  
 
Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

Yapraktan ve damlamadan uygulanır. CA % 18 ve amonyum azotu itiva eden güçlü bir kalsiyum dur. Garanti edilen içerik % 9 Nitrat azotu % 18 Ca , ihtiva etmektedir.Kalsiyum noksanlığı görünen bitkiler tarafından çok hızlı bir şekilde alınır..Kalsiyum hücre zarı yapımında ve bitki bünyesinde protein ve karbonhidratların taşınımında görev alır. Köklerde emici tüy oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca çiçek burnu çürüklüğünün giderilmesini sağlar.

Uygulaması : Yapraktan 100 litre suya 250-300 cc damlamadan ise 1 litre ile 2 litre uygulanır

Calcium Nitrate solution

It is only leaf and applied from soil. It is powerful calcium including boron and ammonium. It has % 9 Nitrate % 18 Ca within its composition. It is readily taken by plants which have calcium deficiency. Calcium is important in protein and carbohydrate carriage in cell membrane and plant body. It helps creation of sucking feathers on roots. Besides, it enables cure for blossom end rot. 100 lt water 250-300 cc drip fertigation 1 liter and 2 liter
 
       
    AGRİ PLUS CA % 33 KARBOKSİLİT ASİT % 10  
 
Kalsiyum N Çözeltisi

Yapraktan ve damlamadan uygulanır. azot ihtiva etmeyen güçlü bir kalsiyum dur. Garanti edilen içerik % 33 Ca % 10 karboksilit asit, ihtiva etmektedir.Kalsiyum noksanlığı görünen bitkiler tarafından çok hızlı bir şekilde alınır .Karboksilik asit ihtiva etmesinden dolayı toprakta oluşan plakaları kırmaktadır..Kalsiyum hücre zarı yapımında ve bitki bünyesinde protein ve karbonhidratların taşınımında görev alır. Köklerde emici tüy oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca çiçek burnu çürüklüğünün giderilmesini sağlar.Uygulaması : 100 litre suya 250-300 cc yapraktan danlamadan ise 1 litre ile 2 litre uygulanır

Calcium solution

It is only leaf and applied from soil. It is powerful calcium including boron and ammonium. It has % 33 Ca % 10 Carboxylic acid within its composition. It is readily taken by plants which have calcium deficiency. Calcium is important in protein and carbohydrate carriage in cell membrane and plant body. It helps creation of sucking feathers on roots. Besides, it enables cure for blossom end rot. 100 lt water 250-300 cc drip fertigation 1 liter and 2 liter
 
       
    AGRİPOT  
 
3.0.20 NPK Çözeltisi

Potasyum; azottan sonra, bitkiler tarafından en çok alınan ikinci elementtir. Fotosentez ve fotosentez sonucu oluşan ürünlerin bitkide taşınması üzerine etkilidir. Bitkinin özellikle son dönemde yani meyvelerini büyütmesi ve meyvelerin içini doldurması için Potasyuma ihtiyaç duyar.Soğuk havalarda bitkilerin soğuğa karşı direncini yükseltir. AGRİPOT 3.0.20 VE % 3 AZOT ihtiva eder.

3.0.20 NPK Solution

Potassium is the most taken element by plants after nitrogen. It is effective on photosynthesis and carriage of products after photosynthesis inside plant. The plant needs potassium especially for growing new fruits and filing the insides of fruits. It increases resistance of plants in cold airs. AGRİPOT 3.0.20 % 3 Urea Nitrate and 20 K2O%.
 
       
    MAGNİSAL MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ  
 
MAGNİSAL: Zayıf gelişme gösteren bitkileri canlandırmak ya da erken dönemde bu olumsuzluğun önüne geçmek için ideal bir gübredir. Magnezyum, bitkilerdeki yeşil rengin (klorofil) ana bileşeni olup bitkinin güneş ışınlarından azami ölçüde faydalanmasını teşvik ederek sağlıklı ve koyu yeşil yaprakların oluşmasını sağlar. Bu yönüyle; bitkinin fotosentez gücü, kuru madde biriktirme kapasitesi, sonuçta verim ve kalite üzerinde belirleyici etkiye sahip bitki besin maddesidir. Yeterli magnezyumu alamayan bitkiler yeterli klorofili üretmezler ve bitkide yeşil renk giderek kaybolur. Bu durumda fotosentez kabiliyeti ortadan kalkar, bitkide büyüme ve gelişme durur. Magnezyum ayrıca bitkinin su kullanım etkinliğini ve fosfor alımını artırır, yapraklara direnç kazandırarak soğuğa ve hastalıklara dayanım sağlar. Şeker pancarı, patates, domates, hıyar, patlıcan, biber, karpuz, kavun, muz, lahana, mısır, narenciye, elma ve üzüm topraktan yoğun bir şekilde magnezyum kaldırırlar. Yapraktan 100 litre suya veya dönüme 150 – 200 cc damlamadan 1-2 litre uygulama önerilir.
 
       
    GRİ BOR Boron Etanol Amin  
 
(Kullanım sıklıkları, minimum verilme ağırlığı, uygulamaların bağlı olduğu toprak ve hava koşulları AGRİ BOR, sıvı formdaki borun, bitkilerce alımı en yüksek olan BORON ETANOL AMİN 'in sıvı formülasyonudur. Firmamız AR-GE departmanının bu etkili içeriğe ilave ettiği özel gliserin sayesinde AGRİ BOR çok daha yüksek oranda alınılır bir içerik kazandırmıştır. Bor eksikliğinde bitkinin büyüme uçları zarar görür. Büyüme yavaşlar, yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Yapraklar ve dallar kolay kırılan gevrek bir hal alır ve erken ölürler. AGRİ BOR, tozlaşma, meristem doku, meyve tutumu ve büyüme sürecini hızlandırır. Gövde ve dallarda çatlama ve çürümeleri engeller. Aynı zamanda nükleik asit metabolizması, karbonhidratların taşınması, fotosentez ve protein metabolizması üzerinde etkilidir. Şekerin taşınması ve hücrelerin su alabilmesi için de çok önemli olan bor, şeker ve nişasta oluşumunu kontrol eder. Ayrıca kalsiyumu çözünük formda tutar. AGRİ BOR uygulamaları yapraktan yapılabilmektedir. Uygulama dozu Sebzelerde yaprak uygulamalarında; 100 L suya 80 – 100 cc AGRİ BOR, Meyvelerde yaprak uygulamalarında; 100 L suya 80 – 100 cc AGRİ BOR kullanılmasını önermekteyiz. 10 – 15 gün ara ile uygulanmalıdır.
DAMLAMA SULAMA sistemi ile kullanılarak diğer gübrelerle birlikte verildiğinde ise bir dekara (1.000 m2) 300 - 500 cc AGRİ BOR uygulanması tavsiye edilmektedir. KALINTI RİSKİ VAR MI? (Hasada ne kadar süre kalana kadar uygulanabileceği) Kalıntı ve leke kesinlikle bırakmaz. Hasattan önceki uygulamalarda herhangi bir kalıntı sorunu yaşanmaz. Bekleme süresi 0 (sıfır) gündür. Bombus arılarının polinasyon amaçlı kullanıldığı yerlerde (seracılık & meyvecilik), AGRİ BOR uygulamalarından kaynaklı arılar üzerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz.
KARIŞABİLİRLİK (zirai ilaç, gübreler) DURUMU NEDİR?
KALSİYUM ve BAKIR içeren preparatlarla karışmaz. Diğer gübre ve ilaçlarla karışabilir.
 
       
    AGRİ POTASSİO % 25 POTASYUM % 42 KÜKÜRT  
 
AGRİ POTASSİO (Kallium-Thio-Sulphate) içeriğinde yüksek oranda potasyum ile iki ayrı formda kükürt (Sülfat Kükürt'ü ve Elementer Kükürt) bulanan bir sıvı gübredir. Yapraktan uygulandığı gibi damlama sulama, sprinkler ya da salma sulama sistemlerinde de kullanılabilir. Yüksek derecede istikrarlıdır, toprakta bulunan veya gübrelemeyle verilen iz elementlerin oksitlenmesini önleyip bitkiye daha kolay taşınmasını ve kökler tarafından alınmasını sağlar. Ayrıca; toprakta bulunan demiri (Fe) bitkinin kullanabileceği forma dönüştürerek bitkileriniz tarafından kolay alımını sağlar.
✔ Toprağın su geçirgenliğini arttırır, yüzeyin kaymak bağlamasını önler.
✔ pH 'sı yüksek alkali topraklarda mahsul verimi olumsuz etkilenir, AGRİ POTASSİO toprağın pH 'sını düşürerek verimi artırır.
✔ Bileşimindeki kükürt bitkide fotosentezi hızlandırarak hücre duvarını kalınlaştırır, depolama ve raf ömrünü arttırır.
✔ Tamamen suda çözünür olduğu için yaprak ya da kök uygulamalarında borularda tıkanma yapmaz.

UYGULAMA: AGRİ POTASSİO bitki için güçlü bir potasyum kaynağı olan ve kükürt içeren özel bir gübredir. Tamamen suda eriyen ve klor içermeyen özel formülü sayesinde her türlü sulama sisteminde rahatlıkla kullanılabilir. Yapraktan uygulamalarda; meyve tutumundan sonra 15-20 gün ara ile 2-3 defa olmak üzere, tarla bitkilerinde dekara 250 - 400 cc (asgari 20 lt/da) su ile, meyve ağaçları ve sebzelerde 200 - 400 cc/100 lt suyla (sert çekirdekli meyvelerde düşük doz olmak üzere) yapraktan pülverize edilir. Yapraktan uygulamalarda, gelişimine ve mevsim şartlarına göre AGRİ POTASSİO 'nin; tarla bitkilerinde 150 - 200 cc/da dozunda, meyve ağaçları ve sebzelerde 150 - 250 cc/100 lt suyla birlikte kullanılması tavsiye edilir.Damla sulama sistemlerinden uygulamalarda, yukarıda belirtilen gelişim dönemlerinde dekara 2-3 lt dozunda kullanılır.pH 'sı düşük solüsyonlarla ve asit gübrelerle karıştırılmamalıdır. Hava sıcaklığının 32 ℃ 'nin üstünde olduğu zamanlarda yapraktan uygulanmamalıdır. Yapraktan uygulamaları sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.Zirai mücadele ilaçları ile karıştırılacaksa, uygunluğu görmek için önce kavanoz testi yapılmalıdır. ÖNEMLİ NOT: AGRİ POTASSİO hiç bir şeyle karıştırılmamalıdır, uygulanacak bölgeye tek başına uygulanmalıdır. Şayet karıştırılırsa sorumluluk kullanıcıya aittir.

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  %25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) %42
Ambalaj Tipi 1 - 5 - 10 - 20 - 25 kg
 
       
    AGRİ P 6.24.0  
  Garanti Edilen İçerik : % (w/w) Toplam Azot [N] : % 6 Nitrat Azotu [NO3-N] : % 6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit [P2O5] : % 24 Çözünürlük: Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Neden AGRI-P ? NPK Gübre Çözeltisi Agri-p (6.24.0) Özellikle tarımda kullanılan solüsyonların faydalarını arttırmak için formüle edilmiştir. Özel birleşiminden dolayı; bitkide kılcal köklenmeyi, gövde kalınlığını ve çiçeklenmeyi arttırır. Toprakta Ph düşürücü rol oynar. Toprağınızı havalandırır. Sertleşmiş toprakları yumuşatır. Sert toprak tabakasını kırrak bitkilerin yürümesini sağlar. Damlamadan kullanıldığında damlamızı açar. Suyun asit değerini düşürüp, en uygun pH değerini sağlar. UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ Bitkiler Yapraktan Uygulama Damlamadan Kesme Çiçekçilikte Açık Alan Sebzeciliği Sera Sebzeciliği Yumru Bitkilerde Y. Çekirdekli Meyveler S. Çekirdekli Meyveler Narenciye, Zeytin Fındık Bağlarda Endüstri Bitkileri (pamuk, Mısır vs.) Yem Bitkileri Hububat 100Litre suya 150-200CC 100Litre suya 250-300CC 100Litre suya 150-200CC 100Litre suya 250-300CC 100Litre suya 300-350CC 100Litre suya 300-350CC 100Litre suya 300-350CC 100Litre suya 250-300CC 100Litre suya 450-500CC 100Litre suya 450-500CC 100Litre suya 450-500CC TÜM BİTKİ DESELERİNDE DÖNÜME 1-2 LİRE UYGULANIR  
       
    DAISY (7-7-7)? NPK Gübre Çözeltisi  
 
Çözünürlük: Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. DAISY (7-7-7)? NPK Gübre Çözeltisi • Azot, fosfor ve potasyum içeriğinde dengeli bir biçimde bulunduran, bitkilerin her döneminde makro element ihtiyacını karşılayan, alınabilirliği en yüksek gübredir.
• Elementlerin birleşimi yüksek alım kolaylığı dolayısıyla bitkiyi sağlıklı gelişimi teşvik eder.
• Kullanılan dönemi olarak dikiminden itibaren hasada kadar her dönem kullanılabilme özelliği ile bitki besin ihtiyacını karşılamada büyük kolaylık sağlar.
• Damlamada kullanılabildiği gibi yapraktan da kullanılabilen ve bitki yaprakları tarafından kolay alınması göz önünde tutularak hazırlanmış bir gübredir.
• Ekim veya dikimden sonra kök gelişimi, çiçeklenme meyve oluşumu ve büyümesi gibi fenolojik safhalarda kullanılarak bitkiye maksimum fayda sağlar.
• Özel üretim teklnolojisi sayesinde toprakta bulunup da kolayca alınamayan bazı makro ve mikro elementlerin alımına da yardımcı olur.
• pH düşürücü etkiye sahiptir. Toprakta tuzluluk ve kireçlenme yapmaz. Sulama sistemlerinde tıkanmaya yol açmaz.

UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ
Bitkiler Yapraktan Uygulama Damlama ve Yağmurlama Sulama
Kesme Çiçekçilikte
Açık Alan Sebzeciliği
Sera Sebzeciliği
Yumru Bitkilerde 
Y. Çekirdekli Meyveler
S. Çekirdekli Meyveler
Narenciye, Zeytin Fındık
Bağlarda
Endüstri Bitkileri (pamuk, Mısır vs.)
Hububat
100Litre suya 150-200CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 150-250CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 450-500CC
100Litre suya 450-500CC
TÜM BİTKİLERDE DAMLAMADAN DÖNÜME 1-2 LİTRE
 
       
    DAISY (4-8-4) NPK Gübre Çözeltisi  
 
Çözünürlük: Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. DAISY (4-8-4) NPK Gübre Çözeltisi
• Yüksek derecede statik ve çözünürlük içeren bir sıvı gübredir. özellikle damlama sulama ile gübrelenen açık alanlarda ve seralarda uygulamalar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda yaprak uygulamaları içinde uygundur.
• Makro elementler arasındaki oran (4-8-4) genel anlamda ürünlerin vejetatif döngülerin ilk ve orta aşamaları üçün uygundur.
• Daisy (4-8-4), köklerin gelişmesini sağlar, bitkileri olumsuz hava koşullarına dayanıklı hale getirir. Meyvelerin raf ömrünü ve kalitesini arttırır.
• Bitkilerde meyvenin oluşması için zemin sağlar.


UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ
Bitkiler Yapraktan Uygulama Damlama Sulama Uygulama
Kesme Çiçekçilik
Sera Sebzeleri
Açık Alan Sebzeleri
Yumru Bitkiler 
Y. Çekirdekli Meyveler
S. Çekirdekli Meyveler
Narenciye, Zeytin ve Fındık
Bağlarda
Endüstri Bitkileri
Hububat
Yem Bitkileri
100Litre suya 150-200CC
100Litre suya 150-250CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 300-350CC
100Litre suya 250-300CC
100Litre suya 450-500CC
100Litre suya 450-500CC
100Litre suya 450-500CC 
TÜM BİTKİLERDE DAMLAMADAN DÖNÜME 1-2 LİTRE
 
       
 
Anasayfa Hakkımızda Biz Sizi Arayalım Ürünler İletişim